یادداشت های فرهنگی - اجتماعی - ادبی

رمضان دعـوتی بود بربنـد گان، تاخویشتن خود را بازیابند و فـطرپاداش یک ماه

 خویشتنداری است .

امام علی (ع) می فرماید:

اى مردم! اين روزشما روزى است كه نيكوكاران درآن پاداش مى‏گيرندوزيانكاران

وتبهكاران درآن مايوس ونا اميدمى‏گردند واين شباهتى زياد به روزقيامتتان دارد،

 پس با خارج شدن ازمنازل ورهسپارجايگاه نمازعيد شدن، به ياد آوريدخروجتان

از قبرها و رفتنتان را به سوى پروردگار ، و با ايستادن در جايگاه نماز به ياد  آوريد

 ايستادن در برابر پروردگارتان را،  و با بازگشت‏ به سوى منازل خود ، به یاد آورید

بازگشتتان را به سوى منازلتان در بهشت‏برين.

اى بندگان خدا، كمترين چيزى كه به زنان و مردان روزه‏دار داده مى‏شود اين است

كه  فرشته‏اى در آخرين روز ماه رمضان به آنان ندا مى‏دهد و مى‏گويد:

«هان!بشارتتان باد، اى بندگان خدا كه گناهان گذشته‏تان آمرزيده شد،

 پس به فــكر آينـده خويش باشيد كه چگونه بقيه ايـــام را بگذرانيد.»

خدایا! به عشق بندگی توتمام آنچه که نفسمان طلب می کرد دست کشیدیم و با 

یک ماه امساک وخویشتنداری شهد شیرین بندگی را چشیدیم، پس بجق نیکانت

مارابراین حال پایدارنما.

عید طاعت و اطاعت مبارک باد.

+ نوشته شده در  87/07/09ساعت 10:52  توسط فروتن | 

در نظام آفرینش، هر چیزى اندازه‏اى خاص دارد و هیچ چیزى بى‏حساب و كتاب

 نیست. گذشته، حال و آینده آن با هم ارتباط دارند.

تقدیر الهى ، یعنى هدایت به سوى مسیر هستى ا‏ش كه مقدر گردیده  است .

درروز شمار بندگى بعضى از ماه‏ها ،روزها وشبها شور و حال دیگرى دارند و رنگ

و بوى خدا در آنها نمایان‏تر است.

شب قدر شب سرنوشت، شب تقدیر انسان است تافردایی نو آغاز کرده،بنیانی 

تازه در افکنده و اخلاق ورفتار کرداری نو پدیدارشود.

شب قدر، شب بریدن ازغیر خدا و پیوستن به معبود است.

خدایا بنده خسته ایم . خسته عالم دنیایى . خسته بندگى تن. دستی به قرآن تو 

چنگ زده  و دست دیگر لبریز از نیاز  به سوی تو دراز شده است . با  زبان اشک بار 

وچشمی که هزاران ناگفته ها دارد.

خدایا چه مى‏شود دراین شب رحمت وبرکت،نگاه سرشاراز نیاز ما رابه اجابت رسانی؟

اى خداى بخشنده! حال که در رحمتت را به روی همه بندگانت گشودی  این ناچیز را با

شهد عشق خویش معطر نما.

ای بی نیاز! با همه نیاز، به درگاه تو آمده‏ام تا  قلم عفو بر در دریاى گناهانم بکشى .

اى محرم راز! با دل پر سوز و گداز، آمده‏ام تا سالک راه تو شوم .

وای الهه ناز! به حق بهترین بندگانت، خدایى ام نما .

یا رحمان یارحیم

یا کریم یا مقیم

یا عظیم یاقدیم

یا علیم یا حلیم

یا مانع یا دافع

 یا رافع یا صانع

یا نافع یا سامع

یا جامع یا شافع

یا واسع یا موسع

الغوث الغوث خلصنا من النار یارب

+ نوشته شده در  87/06/29ساعت 0:19  توسط فروتن | 

نجوای سحرگاه،زمزمه ربنا درشامگاه هیه ارزشمند خالق یکتا بانسان است.

انسانی که در پس تمامی ابزارهای غفلت،خود را پنهان نموده  است.

رمضان فرصت بازگشتن به خود  و دل کندن از هرآنچه گذار و گذراست.

بیاییم خود رابیابیم وباخویشتن خویش پیوند مودت بخشی را بنا نهیم.

ازکرده های "نباید"استغفار وبه ناکرده های" باید" مصمم شویم.

بیاییم از روزمره گی بگریزیم و از بندگی عادت گونه طلب آمرزش کنیم.

بیاییم غبارسرکشی، طغیان، دورویی وهواپرستی راازجانمان بروبیم ،

خودرا پیداکرده و درکنار خویش بمانیم  تا هیچگاه بدنبال خود نگردیم.

خدایا ازعبادت همراه باعادت به تو پناه می برم.

خدایاازبندگی ام استغفارمی کنم.

سلام برماه ضیافت.

سلام برماه عبادت.

سلام برماه خدا.

+ نوشته شده در  87/06/13ساعت 10:23  توسط فروتن | 

ازمجموع آیات قرآن:

9 مورد به قهر خداوند،

20 مورد  به غضب او،

13 مورد به انتقام حقتعالي اشاره شده.

در حالی كه :

107 مورد به بخشش  پروردگارعالم ،

180 مورد به غفران وآمرزش بندگان،

352 مورد به رحمت اواشاره گرديده است.

واین یعنی:

انسان بایدخویشتن رازيرچتررحمت خداوند مهربان ورؤف قراردهد

وباامید به فضل پروردگار همواره ازاو طلب بخشایش و رحمت نماید.

ربنا فاغفرلنا ذنوبنا

و كفّرعنا سيّئاتنا

و توفّنامع الابرار.

پروردگا را،گناهان ما را بيامرزوبديهايمان را بپوشان ومارا با نيكان

بميران.

+ نوشته شده در  86/12/10ساعت 20:20  توسط فروتن | 

اخلاق درجهت اصلاح نفس وآرزوهاى انسان گام  برمی دارد.

زمانى كه آرزوهاى انسان ، والا  و زیبنده شخصیت او باشد ،

اخلاق او نيز از زمينه‏اى نيك نشأت خواهد گرفت .

هد ف دعا پاكسازى نفس ودرجهت اصلاح اخلاق وآداب انسان

است.

+ نوشته شده در  86/11/30ساعت 23:41  توسط فروتن | 

ای   بیکرانه  هستی،  و ای کران   بیکرانه

در  قفس  تن  گرفتارم ،  مرا  در  خود    گیر.

من اسیر   احساسم  و عقلم  را   در   منزلگاه

خیال جا گذاشته ام وسایه آن را بیدک می کشم

و او  مرا  به  سرابی  دلخوش   کرده   است  .

کجاه است  منزلگاه آرمیدن ؟  و چگونه  است

رمیدن از خود   وبسوی تو پر گشودن ؟

پناهم ده!

+ نوشته شده در  86/11/27ساعت 9:4  توسط فروتن | 

دعاهایی که از پيامبر(ص) و يا ائمه(ع) بجامانده ، الهامى است از قرآن کریم با 

همان انديشه‏ و مفاهيمى که درقرآن آمده است.ازجمله آن:

الف) یاد خدا كه در بسيارى از آيات به آن اشاره دارد.

یاایهاالذین آمنواذکروالله ذکرا کثیرا.احزاب/ 41

ب) بیان عقايد و تثبيت آن درقلب انسان .

"مؤمنان كسانى هستند كه هرگاه خدا یاد شود دلهاى اينان بيمناك مى‏گرددوهرگاه

آيات اوبرآنان خوانده شود ايمانش مى‏افزايد وبرخداوندشان توكّل مى‏كنند. انفال/2

ج) دعوت انسان به عمل نیک وصالح درتمام شئون زندگی.

ادعیه ایی چون دعای مجیر،دعای سمات،دعای کمیل وبسیاری ازاین قبیل که در

کتب ادعیه آمده است،دارای بالا ترین مفاهیم اعتقادی وعرفانی هستند وهمچون

خورشید تابناک براهل دل می تابند.

صحیفه سجادیه (زبور آل محمد) مخزنی است از اسرار و انسان را از فرش به

عرش رهنمون می کند .

چه می شد با گذرازتمام موانع خود ساخته ، به مطالعه مد برانه  این ادعیه  می

پرداختیم؟

چه می شد درکنارقرائت دعا تضرع وانابه(که درجای خودلازم وبسی ارزشمند

است) نگاه ماخذ گونه باین ادعیه داشتیم وازاین دریای بیکران بهره لازم را می

بردیم؟

+ نوشته شده در  86/11/08ساعت 9:28  توسط فروتن | 

 

 

اخلاص در دعا به دلیل تفاوت درك و شناخت افراد مراتبی دارد.

بعضی انگيزه وهدفشان از دعابرای دوری از عذاب است.
برخی فقط جهت برقراری ارتباط با معبود وانس با حضرتش دعا
می ‌خوانند .

علی (ع) عبادتهای مردم را به سه دسته تقسيم فرمودند:
گروهی خداوند را به اميد بهشت عبادت كردند كه آن عبادت بازرگانان است.
گروهی خداوند را از ترس جهنم عبادت كردند كه آن عبادت بردگان است.
گروهی خداوند راعبادت كردن
د ازروی شكروسپاس كه آن عبادت آزادگان است.

+ نوشته شده در  86/10/14ساعت 11:57  توسط فروتن | 

دربین اقوام و ملل دنيا  مردمی را نمی يابيم كه  از دعا  بی نياز باشند . حتاآ نها كه بت

می ‌پرستند در معابدشان با تمام قد به خاك می ‌افتند و دعا می خوانند.

قرآن و عترت به ما آموخته‌اند كه چگونه دعا كنيم و چه چيزهايی را جهت سعادت دنيا

وآخرت خويش ازحضرت حق مسألت نماييم.

اغلب آياتی كه با عبارت "ربّنا "نازل شد ، بیانگرارشاد مردم درچگونه  طلب کردن از

خداوند است.

رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْ‏آخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ

خدايا در دنيا و آخرت بر ما نيكی عطا كن و ما را از آتش نگه دار.

رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ.

خدايا ما را از مسلمين قرار ده و نسل ما را از ايمان آورندگان بر تو قرار ده.

رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً.

خدايا قلب ما را بعد از هدايت آلوده نكن و برنگردان و رحمتت را بر ما هديه كن.

+ نوشته شده در  86/09/23ساعت 22:57  توسط فروتن | 

هنگامی که برای کسی دست دعابه سوی آسمان بلند می کنیم

او را در اعماق روح و ضمیر باطن خود بنشانیم و از اینکه

دعایمان مستجاب خواهد شد، شکر گزاری کنیم .هنگامی که

با اعتقاد روبه سوی خداوند می آوریم ،ایمان داشته باشیم که

آرزویمان را بر آورده خواهد کرد.

+ نوشته شده در  86/09/16ساعت 21:55  توسط فروتن | 

شک  و تردید و دودلی، همواره حالاتی آشنا برای انسانها  است .

این تردید ناشی از عدم اعتماد و ایمان کامل به  وجود قدرت برتر

است که تمام کائنات درید قدرت اوست.

از صمیم قلب اطمینان حاصل کنیم که با  وجود او هر غیر ممکنی

ممکن و هر عملی میسر می شود. این در صورتی میسر است که

به آن ایمان کامل داشته باشیم.

چنان به خداوند ایمان  داشته باشیم که  در کودکی خود را به مادر

می سپردیم و جز او کس دیگری را نمی شناختیم و عشق او را با

تمام و جود احساس می کردیم
+ نوشته شده در  86/09/06ساعت 23:59  توسط فروتن | 

 

ما جن و انس را فقط براي عبادت و بندگي خود آفريديم.

                                            (الزاريات / 56)

انسان  همه‌ء هستی خود را از خدا دارد و هيچ چيز او از خودش نيست. بنابراين

انسانها به معنای واقعی فقيرهستند. پس دردعا بايد اول توجه به فقر خود داشته

باشد وبا همان حال دعا كند. امام صادق (ع) فرمود: خداوند متعال به موسی وحی

كرد: "ای موسی، وقتی در پيشگاه من هستی، همچون بنده‌ء فقير باش".

برخی ازمكان و زمان، جهت استجاب دعا تأثير خاصی دارند واین بخاطر فضیلتی

است که  خداوند برآن مکان زمان عطا کرده است . مانند  برتری شهر مكه نسبت

به ديگرسرزمينها وفضيلت " شب قدر" نسبت به هزارماه. اين فضيلتها برای آن

است که انسان بتواند بااستفاده ازآنها هرچه بهترو بيشتر به خداوند تقرب جويد.

 

+ نوشته شده در  86/08/30ساعت 22:41  توسط فروتن | 

خدايا  من در بى نيازى خود نيازمندم، پس چگونه در نياز خود نيازمندنباشم؟

خدايا  من در دانش خود نادانم، پس چگونه در نادانى خود نادان نباشم؟

                                               دعای امام حسین(ع) در عرفه    

دعا،  یکی از مهمترین شاخصهای ادیان ابراهیمی است چرا که  تنها در این ادیان مابا خدایی واحد روبرو هستیم که انسان توان آن رادارد با وی گفتگوکند . رابطه آدمی با امر قدسی درادیان  دیگراز نوع گفتگو نیست و بیشترمبتنی برتجربه دینی است.ازسوی دیگروقتی می گوییم"دعاعبارت است از گفتگوی انسان با خدا" بردو طرف بودن این رابطه  تأکید داریم ودعاراازگونه ای نیایش یکطرفه مجرا می کند .

به همین  دلیل در بسیاری از دعاهایی که  در سنت خودمان وجود  دارند همیشه وهمه جا این انسان نیست که با خدای خود سخن می گوید، بلکه  خداوند هم در بسیاری از موارد باانسان مشغول سخن گفتن می شود.

+ نوشته شده در  86/08/13ساعت 22:52  توسط فروتن | 

الهي، تو پاك آفريده‌اي، ما آلوده كرده‌ايم

الهي، شكرت كه فهميدم كه نفهميدم

الهي، به سوي تو آمدم؛ به حقّ خودت مرا به من بر مگردان!

الهي، ظاهر ما اگر عنوان باطن ما نباشد، در "يوم تبلیالسرائر" چه كنيم؟

الهي، ما همه بيچاره‌ايم و تنها تو چاره‌اي، و ما همه هيچ كاره‌ايم و تنها تو كاره‌اي

                                                                           استاد حسن زاده آملی

فرد دعاكننده بايد توجه داشته باشد كه مخاطب اومالك و خالق اوست پس بايد با

تمام وجود توجهش به دعای خود باشد وصرف حرف زدن بدون توجه،درحقيقت

بی اعتنايی به مخاطب است . امام صادق (ع) فرمود:  " خداوند متعال دعای دل

غافل رامستجاب نمی ‌كند پس هنگام دعا با تمام وجود رو به سوی خدا بياور، و

يقين به اجابت داشته باش".

+ نوشته شده در  86/07/26ساعت 8:9  توسط فروتن | 
+ نوشته شده در  86/07/20ساعت 1:22  توسط فروتن | 

الهي، رجب بگذشت و ما از خود نگذشتيم، تو از ما بگذر
الهي، عاقبت چه خواهد شد و با ابد چه بايد كرد؟

الهي، هر چه بيشتر دانستم نادانتر شدم، بر ناداني‌ام بيفزا

الهي، ما را يارايِ ديدن خورشيد نيست، دم از ديدار خورشيد آفرين چون زنيم؟

!الهي، به لطفت دنيا را از من گرفته‌اي، به كرمت آخرت را هم از من بگير
الهی، روزم را چون شبم روحاني گردان، و شبم را چون روز نورانی

الهی، عارفان گویند "عرفنی نفسک" این جاهل گوید "عرفنی نفسی"

                                                         "نیایش استادحسن زاده آملی""

خداوند انسان را با فطرت كمال طلبی خلق كرد. برای رسيدن به كمال،چراغ عقل

به او بخشيد و انبياء و ائمه اطهار را هدايتگر و الگوی او قرارداد وبرای اينكه

در رسيدن به كمال خطائی رخ ندهد، به آنان عصمت بخشيد، تا گفتارورفتارشان

بدون شبهه وجود خطا و با اطمينان خاطر روشنگر راه كمال باشد.

تنها راه رسيدن به كمال، انجام اطاعت و عبادت خداست و از آنجا  كه عقل بشر

نمی ‌تواند مستقلاً به ماهيت تمام عبادات وچگونگی انجام آن پي ببرد،ناچاراست

به  معصومين (ع) رجوع كند و شيوه  آنان را به كار گيرد و در دعا  كردن  كه

برترين عبادات است ، و بهترين راه  برقراری  ارتباط با خداست ، بايد روش  و

سيره معصومين (ع)به كار برد.

+ نوشته شده در  86/07/06ساعت 9:42  توسط فروتن | 

 

خدایا!  تویی سزاوار ستایش های نیکووبسیار وبی شمار توراستودن، اگر تو را

آرزوکنندپس بهترین آرزویی ، واگر به تو امید بندند ، بهترین امیدی.

خدایا!  درهای نعمت برمن گشودی که زبان به مدح غیرتونگشایم،وبراین نعمتها

غیرازتو را ستایش نکنم، وزبان را در مدح نومید کنندگان وآنان که مورد اعتماد

نیستند باز نکنم.

خدایا! هر ثنا گویی پاداشی دارد ،  به تو امید بستم که مرا بسوی ذخایر رحمت و

گنج های آمرزش آشناکنی.

خدایا! این بنده توست که تورایگانه می خواند وتوحید ویگانگی تورا سزاست، و

 جزتوکسی را سزاوار این ستایش ها نمی داند.

خدایا!  مرا به درگاه تونیازی است که جز فضل تو جبران نکند، وآن نیازمندی را

جزعطا وبخشش تو به توانگری مبدل نگرداند، پس دراین مقام رضای خود را به

ما عطا فرما ودست نیاز ما را از دامن غیر کوتاه گردان که توبرهر چیز توانایی.

نهج البلاغه خطبه 91  

 

+ نوشته شده در  86/06/29ساعت 11:30  توسط فروتن | 

 

و چون بندگانم از تو سراغ مرا می گيرند، بدانند كه من نزديكم

و دعوت دعوت‌ كنندگان را اجابت می ‌كنم، البته در صورتی كه

مرا بخوانند. پس بايد كه آنان نيز دعوت مرااجابت  نموده و به

من ايمان آورند تا شايد رشد يابند.            (بقره/ 186)

 

انسان در همه امور محتاج خداوند است و برای برآورده شدن حاجت نبايد متكی

به وسايل و وسايط عادی و ظاهری باشد.

گاهی انسان ازخدا کمک و یاری می طلبد تا امور او بانجام رسد و درعین نیاز و

توسل به خالق باسباب عادی نیز امید دارد. وبه فرموده امام سجاد(ع): " در دعا

خدا را نمی‌خواند به اين معنا كه به  زبان از خدا طلب کمک می کند  ولی  در دل

همه‌ء اميدش به اسباب عادی يا امور وهمی است."

امام صادق (ع) فرمود: "وقتی كسی از شما چيزی از خداوند درخواست می ‌كند

و انتظاراجابت دارد بايد از همه‌ء مردم مايوس باشد واميدش فقط به خدا باشد."

+ نوشته شده در  86/06/08ساعت 7:42  توسط فروتن | 

 

دعا وسيله نزدیکی به خداست.

دعا كليد گنجينة بخشايش خداست.

دعا موجب نزول بركات الهي است.

دعا بهترين رابطه انسان با خدا است.

دعا عروج نفس ناطقه به به ملكوت است.

دعا ره توشه عاشقان قبله جمال یار است.

دعا نجوی گفتن و شيرين زباني كردن است.

دل بي‌دعا بهاء ندارد، و دل بي‌بهاء، بهاء ندارد.

 

اگر دعا با شرايط و آدابش به جا آورده شود و هنگام دعا اميد انسان فقط به خدا

باشد نه چيز ديگر، هيچ درخواستي بدون پاسخ نخواهد ماند.

مولی الموحدین(ع) فرمود:"دعا كننده بدون عمل مانند تيرانداز بدون كمان است

كه هيچ گاه دعای او به اجابت نمی رسد".

امام صادق (ع)فرمود:" دعا در چهار وقت به اجابت می رسد: قبل از اذان صبح،

بعد از طلوع فجر، بعدازظهر و بعد از مغرب"

+ نوشته شده در  86/05/31ساعت 7:51  توسط فروتن | 

 

الهي! در جلال رحمانی، دركمال سبحانی، نه محتاج زمانی ونه

آرزومند مكانی، نه كسی به توماند و نه به كسی مانی،پيداست

كه در ميان جانی، بلكه جان زنده به چيزی است كه تو آنی.

الهی!  يكتای بی همتايی، قيّوم توانايی، بر همه چيز بينايی، در

همه حال دانايی، از عيب مصفّايی، از شريك  مبرّايی، اصل هر

دوايی، داروی دلهايی.

 

                                          مناجات خواجه عبدالله انصاری

 

خالصترين دعا وقتی انجام می گیرد كه  دست انسان از همه‌ء اسباب عادی، كوتاه

باشد وشخص تنهاعامل موثرراخدا بداند"انقطاع ازماسوا واتصال به حق تعالی".

دلی كه سرشارازوسوسه‌های شيطانی وهوای نفسانی است نمی ‌تواند با مبدا خير

و كمال مطلق در ارتباط باشد .دراین صورت بر زبان راندن دعا و درخواست خير،

فقط ابراز كردن چند جملهء دروغ است. مولی الموحدین(ع) فرمود: "بهترين دعا

آن است كه از سينه‌ای پاك وقلبی پرهيزگار صادر شود."

 

+ نوشته شده در  86/05/10ساعت 7:55  توسط فروتن | 

الهي آن خواهم كه هيچ نخواهم.

الهي همه گوينده بده، حسن گويد بگير.
الهي همه سرِ آسوده خواهند، و حسن دل
آسوده.

الهي هر چه بيشتر دانستم نادانتر شدم، بر ناداني‌ام بيفزا!

الهي همه از گناه توبه مي‌كنند، و حسن را از خودش توبه ده

الهي عارفان گويند «عَرِّفني نفسَك»، اين جاهل گويد «عَرِّفني نفسي

الهي از نماز و روزه‌ام توبه كردم؛ به حق اهل نماز و روزه‌ات توبة اين نااهل را بپذير!

                                                                           الهی نامه استاد حسن زاده آملی

گاهی انسان در زندگی روزمره خود گرفتار مشكلاتی می ‌شود كه بر طرف كردن

آن از توانش خارج است.

انسان بايد هميشه پروردگارخود رابه ياد داشته باشد وبا توكل براوهمه كارهای

خود را انجام دهد. اما معمولا انسان در وقت راحتی خدا را فراموش می ‌كند ودر

سختی وناچاری به ياد اومی افتد. مثل اينكه خدا فقط خدای سختی ها و مشكلات

است ، در حاليكه  در راحتی ‌ها به ياد  خدا بودن ، باعث جلب  توجه  خداوند در

سختیها می ‌شود . امام صادق (ع) فرمود: " كسی كه قبل از  نزول بلا  دعا  كند،

هنگام بلا دعايش مستجاب می ‌شود "

 

+ نوشته شده در  86/04/25ساعت 0:48  توسط فروتن | 

خدایا   بیامرز آن گناهانم راکه  نعمت ها را تغییر می دهد .

خدایا   بیامرز آن گناهانم را که از اجابت دعا جلو گیری می کند.

خدایا   بیامرز آن گناهانم را که سبب ایجاد حوادث ناگوار می شود.

                                                                                                                                          دعای کمیل

اگر دعايمان مستجاب نشد، گذشته از مصلحت‌ها و حكمت‌های الهی، بایدعلت

اصلی را  در خودمان جستجو کنیم . چه بسا،  گناه  و معصيت ، حجاب و مانع

استجابت دعا می ‌شود .

براساس کلام وحی،ارتباط با خداوند ،در خواست کمک از او درصورتي امكان‌

پذير است كه اعمال انسان خلاف خواست پروردگار نباشد.(شوری /26)

امام صادق (ع) فرمود : " وقتي كسی از شما خواست دعايش اجابت شود بايد

درآمدش حلال باشد وحق الناس برعهده‌اش نباشد. دعاي بنده‌ای كه درشكمش

لقمه حرام باشد يا بر عهده‌اش حق الناس باشد، اجابت نمی شود.

+ نوشته شده در  86/02/13ساعت 2:12  توسط فروتن | 

خدايا: 

می دانم كه آماده برآوردن حاجات اميدوارانی ومراتب حال پريشان خاطرانی.

                                                                                                          امام سجا د(ع)

دعای صبح و آه شب كليد گنج مقصود است            بدين راه و روش ميرو كه با دلدار پيوندی

دعا مظهر بندگی انسان است. بندگی خدایی که تمام عالم در يد قدرت اوست.

 عالي ترين  حكمت موجود  در دعا تقرب به خداست، دعا  فرصت  مناجات و

نجوای بی واسطه و انس با پروردگار عالم است .

دكتر آلكسيس كارل  دعا را كشش روح  به سوی كانون غير مادی جهان، پرواز

روح به سوی خدا و پرستش عاشقانه نسبت به مبدا حيات می‌ داند.

هرچند خدا درهردين و مذهبی به گونه ای خاص معرفی شده و تلقی پيروان آن مذاهب واديان متفاوت است، اما همه، این حقایق را دعا می گویند.

گويند تمنايی از دوست بكن سعدی                    جز دوست نخواهم كرد از دوست تمنايی.

+ نوشته شده در  86/02/07ساعت 1:21  توسط فروتن | 

خدايا  چه زشتی ‌هايی كه  از من  پوشاندی...

چه  لغزشهايی كه  مرا در آن حفظ كردی...  و

چه تعريف وتمجيدهای زيبايی كه من شايسته

آن نبودم در بين مردم رواج دادي.

قسمتهایی از دعای کمیل

 شرط استجابت دعا، به دست آوردن معرفت لازم براي شناخت خود و

خداست و اينكه انسان بداند در همه چيز محتاج او واو بي‌نياز ديگران

 است و هرچه را او اراده كند  محقق مي‌شود.

ازامام صادق(ع) درباره علت به اجابت نرسیدن دعا پرسيدند، فرمود:

" چون شما كسی را مي‌خوانيد كه او را نمي‌شناسيد."

ريچاردتكينسون می گوید:"بهترين راه حل برای ازبين بردن اضطراب

و به دست آوردن آرامش ، دعا  و راز و نياز با خداست . چرا كه دعا

بر قراری ارتباط  بنده با خداست. خدايی كه برهركاری تواناست . اين

ارتباط انسان را اميدوار و دلگرم به قدرتی برتر می كند كه اگر صلاح

بداند به راحتي آن فشارها و سختي‌ها را برطرف مي‌كند."

پست بعدی: ادامه مطلب بالا

+ نوشته شده در  86/02/02ساعت 10:43  توسط فروتن | 

وقتی انسان با  تمام  دانایی و توانایی  در گذر ازبعضی حوادث و بحرانهای زندگی

عاجز می ماند ، (در حالي كه نيازمند غلبه بر آنهاست) همواره  به دنبال آرامش و

ارتباط با منبع غني ماورایی می گردد. دعا يكی ازابزارووسايلي است كه خداوند در

اختيار انسان قرار داده است تا  او را به اهدافش برساند ( غافر/60 ---اعراف/55)

و به فرموده امام کاظم  (ع)  " دعا قضای حتمی را نيز بر می ‌گرداند" و به تعبير

مولی الموحدین(ع)" دعا کلید خزائن الهي در اختيار انسان است."

پست بعدی : ادامه مطلب بالا.

+ نوشته شده در  86/01/31ساعت 2:39  توسط فروتن | 

دعا

نظام هستی براساس قانون علت ومعلول وسبب ومسبب شکل گرفته است. قوام و

دوام آن نیزبرهمین اساس بوده وحتا می توان واکنشهای روحی وجسمی انسان را

نیزبا این قانون تفسیرکرد.لازمه تغذیه بد ویا رفتارپرخطر،بروز بیماری درجسم و

روح انسان است.آگاهی یا عدم آگاهی دربروزمعلول موثرنسیت وفقط درپیشگیری

آن نقش دارد. ما خود مسئوول اعمالمان هستیم .

واما دعا

مرحوم دهخدا می گوید : دعا،  درخواست حاجت ازخدا برای خود و دیگران است.

استجابت دعا برخلاف نظام علی و معلولی است و چون خارج ازاین قاعده است از

آن به معجزه تعبیر می کنند.

این بحث را پی می گیریم.

+ نوشته شده در  86/01/27ساعت 1:17  توسط فروتن | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
تماس بامدیروبلاک:
09122526607

پیوندهای روزانه
خودکشی جانباز گلستانی
مقاومت بنیاد شهید در مقابل تفحص مجلس
آخرین وداع
نفس‌های سوخته
یک آیت الله جانباز بدون درصد
جانبازی با خانواده آواره جنگل!
تصاویر/ زندگی جانباز شیمیایی
جانبازی در حمامی متروکه!
مردی با کلکسیون دردها!
امروز از مسئولان گله دارم
مردی در انتظار مرگ
با یاران شهدا بداخلاقی نکنیم!
متهمانی که مجرم نبودند!
تدریس گویش مازندرانی درسوئد
جاذبه های مازندران
فرهنگ مازندرانی و پدیده خودزنی
نوای زنگ فراموشی زبان مازنی
راه‌های مقابله با دلشوره
روشنفکری دینی ممکن ،ناممکن؟
آیا مجلس هشتم در راس امور بود؟
رسانه هاي مجازي در مازندران
زبانزدهاي مازندراني
اصطلاحات زبان مازندرانی
فرهنگ مازندرانی و پدیده خودزنی
روز مازندران فرصتی تازه
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
آبان 1393
مهر 1393
اردیبهشت 1393
بهمن 1392
دی 1392
مهر 1392
مرداد 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
بهمن 1391
آذر 1391
آبان 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
دی 1389
آذر 1389
مهر 1389
شهریور 1389
مرداد 1389
تیر 1389
آرشيو
آرشیو موضوعی
لزیرک کجاست؟
لزیرک به روایت تصویر
فرزندزمانه
و...صداقت تو همیشه ایام جاری است.
قرآن و زندگی
برگی از نهج البلاغه
اهلبیت (ع)
ازرنجی که می بریم!
زخم زمانه
دغدغه ایام
آن روی سکه
دعا
نکته ها
راز کامیابی
حکومت مردم سالاری
حکومت اخلاقی
حقوق شهروندی
جامعه اخلاقی وعقلانی
آموزه های دینی !
زیور ادب !
پیوند دین وانسان
شاخصه دینداری
افکاروارونه
تعالیم نبوی
آفت عوام زدگی!
حرفهای تنهایی!(داستان)
میزان
یادش بخیر!
امنیت روح وروان
در محضر حضرت حق
بازهم قانون
به قانون اساسى پایبندم چرا که:
مدعیان بی خرد!
کاش می شد!
آزادی نقد
پوستین وارونه!
احزاب
اسلامی که می شناسیم!
فعالیت احزاب
شمشیری که عدالت را درنوردید!
به بهانه هفته ی دفاع مقدس
بدون مقدمه !
انگيزه ها و عوامل ايجاد خرافات!
شبیه سازی تاریخی!
حلقه ی مفقوده درادبیات سیاسی !
آزادی اندیشه!
طبقه ی نوظهور!
قوه ی ناطقه!
همنشین دل
بخت اول (داستان)
سلام آقای رییس!!!(داستان)
هوو (داستان)
درخت گردو (داستان)
قصه غصه(داستان)
در کوچه های نیاز(داستان)
حرفهای تنهایی(داستان)
دام محبت(داستان)
عرض کوچک(داستان)
پیوندها
سایت آیت الله منتظری
سایت دکترسروش
سایت دکتر شریعتی
سایت آفتاب
شمال نیوز
نوشهر نیوز
نوشهر آنلاین
کجور نیوز
شیخ رجبعلی خیاط
اسلام کوئست نت
آوای لــزیـرک
سایت سخن
کارگاه داستان
طب قرآنی
بانک مقالات فارسی
کانون پژوهشگران فلسفه وحکمت
پاسخگویی به شبهات دینی
خدایا! صدایت می کنم. . .
جانبازان شیمیایی ایران
دختر دریا
تا بی نهایت
ترانه های کودکان
اوقات فراغت مریم
گوهر زمان
ایران اسلام
گلبرگی از باغ زیبای قرآن
کوچولوی من
آوای وشتــان
دینی وفرهنگی
میچکا
وقتی توبیایی
بام دانش
سایت دفاع مقدس
سرداران شهید مازندران
عاشورا مکتب عشق وایثار وشهادت است.
آمل
گاه نوشت
منتقد (نه مخالف) - مستقل( نه جناحی)
زیباست زندگی
دل نوشته های یک نوجوان
ققنوس
خبرگزاری ایران وجهان
وبلاگ جانباز 110
موهبت های مجهول شب
کجور به روایت تصویر
سرجار
نقشه ماهواره ای بهمراه اطلس راههای ایران و جهان
قرآن شناسی
یه پنجره باز
شهدای اویل
نردبان
دست نوشته ها
نوشهر - پول - كجور
یوگا پران
تنهایی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM